Our Team

Confucius Institute LogoConfucius Institute

Menu

Our Team

CCSU Staff

Steven Kliger
Director

Mei Zongxiang

Shannon Williams

 

Visiting Scholars from Shandong Normal University 

Bei Liu

Zhang Hong

Li Lei

 

Visiting International Teachers

Liu Mei from Jiangsu

Xu Haifeng from Anhui

Xu Qing from Sichuan

Li Chen  from Hubei

Zhang Shufang  from Heilongjiang

Zhang Xuejiao from Henan

©